5/bài viết nổi bật/recent
5/recent posts/slider

Nay tắm

AD: Bình sao chạy hối hả vậy?

MR: Thì chạy theo Lan nè!

AD: Có chi hông?

MR: Lan nè! Cho Bình "nay tắm" nhe?

AD: Lan không cho Bình tắm đâu mà sao Bình hỏi kỳ vậy?

MR: Không phải vậy.

AD: Vậy chớ là sao?

MR: “Nay tắm" là "nắm tay" đó mà!

AD: Cái gì?...

Truyện cười khác:

Labels
Share This
Không có nhận xét nào:

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home