5/bài viết nổi bật/recent
5/recent posts/slider

Cắn răng mà chịu đựng

Căn răng mà chịu đựng

Một hôm mẹ chồng mới gọi con dâu ra căn dặn:
–  Con ơi! Nhà mình là một gia đình gia giáo, lễ nghĩa cho nên là mẹ góa chồng sớm nhưng mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng của con. Bây giờ không may mà con cũng góa như mẹ thì con cũng phải ở vậy. Nếu ra đường có đứa nào tán tỉnh, có đàn ông nó theo thì con phải cắn răng mà chịu chứ không được vi phạm, không được mê trai.
Cô con dâu cũng buồn buồn  nhưng mà cũng chấp nhận noi theo gương của mẹ chồng. Nhưng không may ít lâu sau bà mẹ chồng lại đòi lấy chồng trước, cô con dâu tức quá nói với mẹ chồng:
–  Mẹ ơi! Chính mẹ dặn con là ra đường có gặp đàn ông nó theo thì phải cắn răng mà chịu đựng nhưng mà tại sao giờ đây mẹ lại đòi lấy chồng.
–  Mẹ nói cắn răng  ở đây là mẹ dặn con thôi! Chứ mẹ còn răng đâu mà cắn!!


Share This
Không có nhận xét nào:

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home