5/bài viết nổi bật/recent
5/recent posts/slider

Ngựa phi nước tiểu


Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. 
Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nuớc đại ạ. 
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ

Truyện khác:
Share This
Không có nhận xét nào:

404

We Are Sorry, Page Not Found

Apologies, but the page you requested could not be found.

Home