Làm mẫu

 

Hai gã lang thang nói chuyện với nhau:


Tớ nói thế này cậu tin hay không tin tùy cậu, nhưng tớ có thể làm giả tờ một trăm đô la giống tiền thật đến nỗi không ai nhận ra được đó chính là tiền giả.


Vậy tại sao cậu không thực hiện đi?


Tớ không sao có được tờ một trăm đô la thật để làm mẫu.

Không có nhận xét nào:
Write comments