Gái bán hoa 100 USD

 

Người đàn ông đang đi ở trên phố thì một cô gái bán hoa sát lại gần, nói:


– Nếu ông đưa tôi 100 USD, tôi cũng sẽ làm tất cả những gì ông muốn!


– 100 USD?


– Vâng, Tuy nhiên ông sẽ được tất cả những gì ông muốn

Không có nhận xét nào:
Write comments