Muốn tát

 

Hai người bạn nói chuyện với nhau:


– Này…, hôm qua có kẻ muốn tát vào mặt tớ đấy.


– Sao cậu biết?


– Vì tớ đã bị hắn tát rồi.

Không có nhận xét nào:
Write comments