Giống tôi

 

Viên cảnh sát giúp cho một người say rượu đứng dậy, ông này đang bị đau sau một cuộc ẩu đả.


– Ông có thể kể lại kẻ đó đã đánh ông như thế nào không? – viên cảnh sát hỏi.

Không có nhận xét nào:
Write comments