Hổ phụ sinh hổ tử

 

Hai cha con nhà kia đều nóng nảy ngang ngạnh, không nhường nhịn ai chút nào.Một hôm, nhà có khách, cha sai con vào thành mua thịt về nhắm rượu. Con mua miếng thịt ngon đem về, vừa sắp ra khỏi cổng thành, bỗng đụng một người đàn ông từ ngoài thành vào. Cả 2 chưa ai chịu nhường đường đi, cùng ưỡn ngực nghênh nhau chắn ngang lối đi.Ở nhà chờ lâu chưa thấy, người cha đi tìm con. Đến nơi, thấy tình hình như vậy liền bảo:- Con hãy cầm thịt về trước làm cơm mời khách xơi, để cha ở đây cùng thằng này đứng nghênh nhau tiếp.K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments