Đằng nào cũng thế

 

Một cô gái hỏi người yêu:


– Nếu được chọn 1 triệu USD hoặc em, anh sẽ chọn đằng nào?


– Chàng thở dài: Đằng nào cũng thế. Anh lấy một triệu USD.


– Vậy là anh chưa yêu em?

Không có nhận xét nào:
Write comments