Bị tiền bao vây

 

Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:


– Cứ mỗi tên địch hạ được, các cậu cũng sẽ đã được thưởng một quan tiền.


Vài giờ sau, một trinh sát mặt tái xanh, lập cập bò vào nói:


– Các cậu… chúng… chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự phải có đến nửa triệu quan “tiền” đang bao vây chúng ta!


M.C (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments