Lường trước

 

Chiston tình cờ triệu chứng kiến một vụ cướp, , bây giờ, ở tòa án, luật sư của tên tội phạm cố hỏi những câu oái oăm để làm cho anh rối trí.


– Lúc xảy ra cái gọi là vụ cướp, anh đứng cách hiện trường bao xa? Viên luật sư hỏi chỉ bằng giọng châm chọc


– Tôi đứng cách đó ba mét bốn mươi bảy xăngtimét – Christon tự tin đáp


– Sao anh lại có thể khẳng định điều đó với thái độ tự tin thế? Luật sư hỏi, giọng còn châm chọc hơn


– Chuyện này đâu có gì lạ! Tôi biết thế nào cũng có người hỏi điều đó, nên để đề phòng, tôi đã đo thật kỹ.


Thể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments