Ông chồng ra oai

 

Một anh khoe với bạn:- Tôi không biết cậu thế nào chứ ở nhà, mình chính là người ra lệnh.- Ồ vậy à, kể cho nghe với.- Như hôm qua, mình nói với vợ: “Em, lấy nước nóng cho anh!”.- Cô ấy lấy ngay lập tức à?- Chứ sao, ngay lập tức chứ.- Ôi! Anh oai quá, mà anh cần nước nóng để tắm à?- Không! Mình không thể thực hiện gà với nước lạnh được.K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments