Đẻ khó

 

Một nhân viên đi làm quá muộn, anh ta trình bày với sếp để thanh minh.


– Đêm qua, ca đẻ của vợ tôi trở ngại quá.


Ba tuần lễ sau, vẫn anh nhân viên ấy lại đi làm muộn.


– Còn hôm nay, tại sao anh đến muộn?


– Thưa ông, đêm qua, ca đẻ của vợ tôi lại khó quá.


Vũ Đình BìnhThể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments