Chia tiền với bác sỹ

 


Ông bác sĩ khám rất nhiều lâu cho một bệnh nhân rồi cuối cùng nói:


– Ông Torini, tôi thấy ông chẳng thực hiện sao cả.


– Thưa bác sĩ, nếu tôi nói rõ với ông tôi làm sao thì ông phải chia tiền khám bệnh cho tôi đấy nhé!


!!!


Thể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments