Đặc tính `đực` và `cái`

 

Ruồi đực ruồi cái


Bà vợ bước vào bếp thấy chồng đang cầm cái đập ruồi.


– Ông đang thực hiện gì vậy


– Đập ruồi.


– Có bắt đã được con nào không?


– Hai con đực, ba con cái .

Không có nhận xét nào:
Write comments