Trời ơi, hụt!

 

Một ông nhà giàu , một ni cô đi đánh golf. Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:


– Trời ơi, hụt!!!


Ni cô liền nói: Thí chủ đừng kêu trời như vậy, cũng sẽ bị thiên lôi đánh đấy ạ!


Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên: Trời ơi, hụt!!!


Ni cô bèn can: Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa cũng sẽ bị sét đánh đấy ạ!


Phát thứ ba hụt, ông kêu lên: Trời ơi, hụt!!!


Đột nhiên có tiếng nổ rất to, chúng ta quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.


Bỗng đến từ ở trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống: TRỜI ƠI, HỤT!!!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments