Điều ước

 

* Một con dê già , một con thỏ đang đi trong rừng thì bỗng trông thấy ở bìa rừng có một cây đèn cũ. Chúng nhặt lên xem, lấy lá lau cây đèn, đột nhiên từ trong đèn bốc lên một làn khói , và trên đỉnh cột khói ấy chính là một vị thần. Thần đèn ôn tồn nói:


– Này dê , và thỏ! Ta cho các ngươi được ước ba điều. Ta cũng sẽ thỏa mãn những điều ước của các ngươi.


Dê già tranh nói trước:


– Thưa thần đèn, tôi ước tất cả các con dê trong khu rừng này đều biến thành dê cái.


Thỏ chỉ khiêm tốn xin một chiếc mũ bảo hiểm.


Thần đèn nói:


– Được. Bây giờ điều ước thứ hai.


Dê già hăng máu dê:


– Tôi ước các con dê ở cả khu rừng bên cạnh đây cũng đều biến thành dê cái tuốt.


Thỏ nhỏ nhẹ xin thần đèn một chiếc mô-tô.

Không có nhận xét nào:
Write comments