Tuyển gấp vào

 

Tại một cơ quan hành chính, Giám đốc gọi trưởng phòng lên bảo:


– Những quyết định đã chính thức rồi. Bộ ra thông báo vì nguyên do kinh tế phòng anh phải thải hồi ít nhất là mười người.


– Nhưng tôi chỉ có sáu nhân viên dưới quyền mình.


– Trong trường hợp đó, anh phải đi tuyển gấp thêm bốn nhân viên nữa.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments