Bác sĩ cũng bó tay

 

Cho chắc ăn


Trong phòng mạch, cụ già khai bệnh:


– Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay là bị lú lẫn, nói trước quên sau!


Bác sĩ :


– Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.


Lời khuyên tốt


Trong phòng mạch, bà mẹ kể lể :


– Cháu đêm thì tỉnh như sáo , lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen…


Bác sĩ :


– Vậy thì tôi khuyên bà nên dẫn cháu đến bác sĩ thú y (!!!)


Đau ở đâu


Bác sĩ:


– Ông đau ở đâu, chỉ cho tôi xem!


Bệnh nhân:


– Tôi đau ở đây, đây, chỗ này, chỗ này, này, chỉ ở đâu cũng đau hết…


Bác sĩ:


– Như vậy thì ông đau ở ngón tay rồi!


Cũng huề thôi!

Không có nhận xét nào:
Write comments