Tiền bạc

 

Một người nói với bạn:


– Tiền bạc chính là thứ độc địa lắm, đó chính là điều ác đấy! Hạnh phúc của con người ta đâu phải ở tiền. Thêm nữa, khi có nhiều tiền, tinh thần người ta kém cỏi lắm, tâm hồn người ta khô cạn lắm…


– Cậu nghĩ như thế thật à?


– Không, Tuy nhiên mà còn biết nghĩ thế nào để tự an ủi nữa, khi mà không được lĩnh lương.


* Ông già Do Thái cảm thấy cái chết đã đến gần, bèn gọi mấy người con trai đến bên đầu giường.


– Những con – ông phều phào nói – bố muốn các con biết thực trang tài chính của bố để các con định liệu khi bố qua đời. Các con hãy ghi nhớ nhé. Jacob nợ bố 10 nghìn euro.


– Vâng, chúng con xin ghi nhớ, 10 nghìn euro. Bố đừng lo, chúng con cũng sẽ đòi ông ta. – Levy nợ bố 20 nghìn.


– Chúng con xin ghi nhớ. Chúng con cũng sẽ đòi Levy 20 nghìn.


– David nợ bố 30 nghìn.


– Chúng con đã nhớ, David nợ 30 nghìn.


– Và bố nợ Mosha 100 nghìn euro…


– Khổ chưa! – một người con kêu lên – Bố bắt đầu mê sảng rồi!

Không có nhận xét nào:
Write comments