Nửa quả cam

 

Cô giáo hỏi một học sinh:


– Em thích ăn một nửa quả cam hay 5/10 quả cam?


– Thưa cô, em thích nửa quả cam ạ!


– Tại sao?

Không có nhận xét nào:
Write comments