Thay đổi

 

Hai bố con vừa ăn vừa nói chuyện.Bố hỏi:- Ở lớp mới con thích bạn nào nhất?- Con chưa thích ai cả.- Vì sao?- Con đã tích bạn Mai Anh ở lớp cũ của con rồi.- Thế còn bố? Bố có thay đổi ý định khi đã thích một người?- Chưa biết được, con trai à…!!!


K.T

Không có nhận xét nào:
Write comments