Chịu được mùi hôi

 

Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất:


– Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:” hôi quá chịu chưa nổi”


– Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì


– Người thứ ba: vào đã được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments