Bí quyết cho tóc vàng

 

Trên chuyến bay đi New York, một cô gái tóc vàng đang ngồi ở ghế hạng nhất. Cô tiếp viên đến gần , nói:


– Chào cô, xin cô vui lòng chuyển xuống hạng thường vì cô đã mua vé ở đó.


Cô gái tóc vàng nói:


– Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York , tôi cũng sẽ chưa chuyển đi đâu cả.


Không muốn cãi với hành khách, cô tiếp viên đến báo cho anh phi công phụ. Anh này đến bên cô gái , lập lại yêu cầu cô ta chuyển xuống hạng bình thường.


Cô ta đáp:


– Tôi tóc vàng, tôi đẹp, tôi trẻ, tôi đang đi New York , tôi cũng sẽ không chuyển đi đâu cả.


Anh phi công phụ đến báo cho cơ trưởng, anh này bảo:


– Để tôi, tôi có một bà vợ tóc vàng, tôi biết cách.


Anh ta đến nói nhỏ vào tai cô gái. Ngay lập tức cô ta rời ghế chuyển xuống hạng thường.

Không có nhận xét nào:
Write comments