Hà tiện

 

Anh chàng hà tiện đến ở nhà bạn suốt một tháng và hoàn toàn ăn bám gia đình bạn.


Khi bạn tiễn anh ta ra về, hai người vào quán uống một cốc bia chia tay. Nhưng khi người bạn toan móc ví ra trả tiền thì anh ta ngăn lại, lấy trong túi ra một đồng tiền , và nói:


– Ồ không, không bao giờ… Từ một tháng nay cậu đã trả tất cả các khoản vì cậu bảo tớ là khách mời của cậu. Bây giờ cũng sẽ không thế nữa. Cốc bia cuối cùng uống trước khi chia tay này chính là thiêng liêng lắm. Chúng mình rút thăm xem ai phải trả tiền nhé!

Không có nhận xét nào:
Write comments