Vô ích thôi

 

Một du khách Nhật bị lạc ở vùng nọ, anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga.Anh ta nói chỉ bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức , cả tiếng Nhật, nhưng hai người kia đều không hiểu. Sau một hồi anh ta nói cám ơn và đi tiếp.Hai người địa phương nói với nhau:- Này, mọi người phải học ít số 1 một ngoại ngữ chứ.- Vô ích thôi!- Sao lại vô ích?- Cứ trông ông khách du lịch này thì rõ. Biết bốn năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu!- Uhm! Cũng phải.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments