Tưởng bở

 

Một bệnh nhân cũ quay lại mắc bác sĩ , và nói:- Thưa bác sĩ, tôi phải nói với ông chính là tôi đã thực hiện đúng yêu cầu của bác sĩ, đi bộ trong 2 tháng.Ông bác sĩ ân cần:- Tôi sung sướng khi nghe anh nói thế!- Đương nhiên, thưa bác sĩ. Vì khi nhận được biên lai của ông, tôi đã phải bán chiếc xe duy số 1 của mình.K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments