Sửa đồng hồ

 

Một anh chàng đến gặp bác thợ chữa trị đồng hồ nhờ bác sửa cho chiếc đồng hồ treo tường.


Khi bác thợ mở gói giấy anh chàng kia đưa cho, thì bác thấy trong gói chỉ có quả lắc.


Thế chiếc đồng hồ đâu?


Chiếc đồng hồ hoàn toàn không sao cả, nên tôi chưa mang theo. Chỉ có quả lắc là nó không lắc nữa…


Thể thao & Văn hóa

Không có nhận xét nào:
Write comments