Thị giác kém

 

Anh chàng muốn trốn lính nói với ông bác sĩ ở trạm tuyển quân:


– Thưa bác sĩ, thị giác tôi rất nhiều kém.


– Điều đó thể hiện thế nào?

Không có nhận xét nào:
Write comments