Sao không báo cáo tôi?

 

Cha xứ gọi Marius là thanh tra cảnh sát đến bảo:


Con trai anh không được ban thánh thể đâu.


Thưa cha, sao lại thế ạ? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ nào nến thờ, nào quần áo lễ, nào đồ ăn thức uống. Tại sao cha lại chưa làm lễ ban thánh thể cho nó?


Anh thử nghĩ xem, tôi chỉ hỏi nó là Đức Chúa Jesus qua đời như thế nào mà nó cũng không trả lời được.

Không có nhận xét nào:
Write comments