Bệnh nhân quý tộc

 

Một bác sĩ đã được mời tới thăm bệnh cho một nhà quý tộc tính nết khó chịu.


– Thưa ngài, bệnh ra làm sao vậy ? – bác sĩ vui vẻ hỏi.


– Này, điều đó thì chính bác sĩ phải tìm ra chứ – bệnh nhân cau có bảo.


– Chà chà – bác sĩ nói với vẻ tư lự – Nếu ngài chưa phiền lòng, tôi xin phép được đi chừng một tiếng đồng hồ để gọi bạn tôi tới đây chẩn bệnh cho ngài.


– Sao anh chưa làm?


– Anh ta chính là kẻ duy số 1 tôi biết có thể chuẩn đoán bệnh mà chưa cần hỏi vì anh ta là bác sĩ thú y.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments