Không tin bố vợ

 

Hai người bạn lâu ngày gặp nhau:- Nghe nói cậu lấy vợ lâu rồi, thế vợ chồng cậu vẫn khỏe chứ?- Uhm, tất cả đều khỏe mạnh.- Thế quan hệ giữa cậu , ông bố vợ ra sao?- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.- Lần nào vậy?- Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất nhiều thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.- !?!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments