Cách tiết kiệm

 

Viên chức quèn của công ty nọ nói với ông chủ:- Thưa ông, tôi có cách giúp ông tiết kiệm đã được một triệu đôla.Nghe anh chàng nói, ông chủ rất nhiều vui mừng hỏi lại:- Phương Pháp gì thế?- Nghe nói ông chủ định tặng cho con gái hai triệu đôla thực hiện của hồi môn?- Đúng vậy!- Tôi chỉ nhận một triệu đôla thôi, ông chủ hãy gả cô ấy cho tôi.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments