Bò cái và xe máy

 

Một nông dân muốn mua chiếc xe máy giá những 2000 phơ-răng, ông nông dân kêu lên:


– Ngần ấy tiền thì tôi thà mua một con bò cái còn hơn.


– Nhưng cưỡi bò thì chắc gì đã dễ chịu hơn cưỡi xe máy chạy vù vù.


– Có thể như vậy, nhưng nếu đem chiếc mô tô ra vắt sữa thì còn ít dễ chịu hơn nhiều!

Không có nhận xét nào:
Write comments