Ruồi đực, ruồi cái

 

 Một người nữ giới đi về nhà và thấy ông chồng đang đi loanh quanh với một cái vỉ đập ruồi ở trên tay. Cô hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”.


– Săn ruồi!


– Ồ, thế đã giết đã được con nào chưa?


– Rồi, ba con đực, hai con cái!


– Sao anh biết con nào đực, cái?


– Ba con bò trên can bia, hai con đậu ở điện thoại.


P. M (Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments