Cả tin

 

Một bợm nhậu đi ngang quán rượu thấy `đồng nghiệp` mặt đỏ gay đứng trước cửa, ngóng vào trong quán.Thấy vậy người này hỏi bạn:- Sao ông chưa vào nhậu, đứng đây làm gì?- Tôi vừa bị chủ quán tống ra đây vì trêu chọc vợ gã.- Ông tính ăn thua đủ với hắn hả?- Không, tôi nghe gã nói sẽ tống cả bà vợ ra đây nên tôi đứng chờ!
K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments