Lý sự

 

Anh chàng nọ khinh khỉnh nhìn bức tượng nhà thơ Goethe rồi nói:


– Ông này đáng gì mà được dựng tượng nhỉ? Không phải một ông vua, cũng chẳng phải một ông tướng! Ông này chỉ làm mỗi một việc, là viết được tác phẩm “Những tên cướp”


– Anh nhầm rồi – người đứng bên cạnh nói, – tác giả của “Những tên cướp” là Schille cơ mà


– Đấy, thấy chưa, ngay cả “Những tên cướp” cũng chưa phải do ông ta viết.

Không có nhận xét nào:
Write comments