Thiên đàng

 

Vị linh mục ở địa phương đi tới Paddy, người vừa loạng choạng đi ra khỏi quán rượu của thị trấn.


Ông nói: “Paddy, tôi e rằng một ngày nào đó tôi sẽ chưa mắc anh trên thiên đàng”.


Paddy líu nhíu nói: “Thật hả cha, cha đã làm gì tội lỗi vậy?”


M.P (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments