Đếm các con vật

 

Chủ trang trại hỏi cậu học sinh trường nông nghiệp đến thực tập:


– Cậu đã đếm , ghi lại tất cả các con vặt rồi chứ?


– Vâng


– Có khó lắm không?

Không có nhận xét nào:
Write comments