Nghi ngờ hối lộ

 

Ông John thưởng cho cậu bé David con trai ông một đồng Si-linh mỗi lần David đạt đã được điểm tốt.


David toàn được điểm tốt cả, mãi rồi ông John đâm ra nghi ngờ.


Ông hỏi David:


– Này, con không chia những đồng tiền ấy với thầy giáo con đấy chứ?

Không có nhận xét nào:
Write comments