Kế hoạch

 

Ở một công trường, người ta đang chờ một đoàn kiểm tra. Ông chỉ huy công trường dặn dò công nhân:


– Dù có chuyện gì chăng nữa, các cậu cũng hãy làm ra vẻ như sự việc đúng chính là cần phải như thế nhé.


Đoàn kiểm tra đến, đang ngó nghiêng xem xét các chỗ thì có một bức tường đổ sụp xuống. Thấy vậy, một anh công nhân hớn hở nhìn đồng hồ rồi reo lên:

Không có nhận xét nào:
Write comments