Hà tiện

 

Câu chuyện giữa hai anh chàng hà tiện:


– Này, cậu làm gì đấy?


– Tớ học đọc chữ nổi dành cho người khiếm thị.


– Cậu học để làm gì? Cậu thấy mắt cậu đang kém dần à?

Không có nhận xét nào:
Write comments