Người trốn trại

 

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:


– Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!


– Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?


– Trạc 40 tuổi, đầu trọc, quần áo sọc, tóc tai bù xù!


– Ông ta đầu trọc?


– Đúng vậy.


– Thế thì thực hiện sao mà tóc tai bù xù được?


– Thì tôi đã bảo chính là hắn bị điên mà!


K.T (Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments