Tiết kiệm

 

Đi nhậu thoải mái


Chị vợ trẻ nói với anh chồng:


– Tháng này ông cứ đi nhậu thoải mái, tới sáng luôn cũng được.


Anh chồng ngạc nhiên:


– Bữa nay tôi thấy bà `ga lăng` quá đấy.


– Tôi đang thực hiện chế độ tiết kiệm điện nước.


– !?!


– Ông nhậu xỉn tới sáng về ngủ, khỏi cần tắm, khỏi cần điện cho đỡ hao.


Răng lược cuối cùng


Hai chàng trai gặp nhau giữa phố.

Không có nhận xét nào:
Write comments