Xử lý nước

 

Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ:- Những bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được?- Đầu tiên chúng tôi lọc nước.- Tốt! Rồi sau đó?- Chúng tôi đun sôi.- Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì?- Để hạn chế mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments