Quán tính

 

Ba giờ sáng, hai vợ chồng nhà nọ đang ngủ. Bỗng bà vợ ngủ mê kêu ré lên:


– Chết rồi, chồng em về!


Ông chồng tỉnh ngay dậy, quơ vội quần áo nhảy ra cửa sổ.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments