Đợi mùa bóng mới bắt đầu

 

Mùa bóng sau


Một bà vợ đang mải mê đọc báo thì bỗng nhiên bật cười nói:


Này anh ơi! Xem này, ở đây có mẩu quảng cáo nói rằng các ông chồng có thể đem vợ mình đổi lấy `vé cả mùa` đi xem bóng đá đấy!


Ông chồng bên trong nghe vậy đáp:


– Ừm!


– Vậy anh có muốn đem em đi đổi lấy `vé cả mùa` không?


– Chắc chắn là không!


– Nghe có vẻ quả quyết. Nói cho em biết tại sao lại không?


– Vì mùa bóng này đã qua hơn một nửa rồi! Để mùa sau nhé.


– !?!


Thay đổi nhỏ


Trong lúc thực hiện rào cản một quả phạt trực tiếp, John Terry bị bóng trúng ngay vào chỗ hiểm.

Không có nhận xét nào:
Write comments