Biết bay

 

Một hành khách lần đầu tiên đi máy bay hỏi cô tiếp viên:


– Lát nữa cô có phát dù không?


– Tất nhiên chính là không.


– Thế mà khi tôi đi tàu thủy ở trên biển, người ta phát phao cứu sinh đấy.


– Tất nhiên, nhưng mọi người có đi tàu ở trên biển đâu.

Không có nhận xét nào:
Write comments