Dễ nhớ

 

Quan tòa hỏi người chồng:


– Khi nào thì có sự cãi cọ nhau giữa hai người?


– Thưa, đó là ngày 20/5/2001 ạ


– Lâu thế mà anh vẫn nhớ à?

Không có nhận xét nào:
Write comments