Bò điên

 

Tại một nông trại, hai con bò nói chuyện với nhau.


– Ê bò, nghe tay bác sĩ thú y nói ở đây có một con bò gặp bệnh bò điên, mày biết nó chính là con nào không?


– Tao đâu biết. Tao đâu phải bò, tao là máy bay.


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments